Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU;

Ticaret Hukuku, Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar nezdinde koruma altına alır. Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku gibi diğer hukuk dalları da ticaret hukukunun kapsamı altındadır.  Ticari ilişkilerden doğan anlaşmazlıklar ve uluslararası ticaret ilişkileri de ticaret hukukunun kapsadığı mevzuatlarca garanti altına alınmıştır. –Borçlar Hukuku ile ilişkilidir. Borçlar Hukuku, borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Borçlu borcunu ifa etmez ise, alacaklı, devlet zoruyla alacağını elde etme hakkını, borçlar kanunu yoluyla da alabilir. Borçlu herhangi bir borcunu ifa etmez ise bundan tüm malvarlığı ile sorumludur. Borç; Bir davranışta bulunmak, bir şeyi vermek, bir davranıştan kaçınmak veya bir yükümlülüğün altına girmektir. Kanunumuzda belirtilen çerçevede bu borcu yerine getirmesi gereken kişi borçlu sıfatına haiz olacaktır. Kişinin yerine getirmekle zorunda olduğu fiil ise, kanunumuzda edim (borçlu kişinin yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimi) olarak adlandırılmıştır.

Kıymetli Evrak Hukuku ile yakından ilişkilidir. Kıymetli Evrak Hukuku,  İçeriğinde bir para veya eşya alacağı ya da ortaklık hakkı bulunan kıymetli evrak, iş hayatında kullanılan en önemli senetler niteliğindedir. Bu senetler belirli sayılarda basılmakta ve zorunlu şekil şartlarına bağlı olarak çıkarılmaktadır. Bu senetlerin türleri, içerikleri, düzenleme şartları, tahsil veya rehin verilebilme şartları ile devredilebilme şartları gibi konuları, düzenleyen hukuk dalına kıymetli evrak hukuku denmektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku ilişkilidir. Fikrî Mülkiyet Hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Marka ve patent vekilliği icra edilmektedir. İsim hakkı ticaret sicil gazetesinde yayımlanana dek markanın ilan edilmesi ve olası uğrayabileceği tüm uyuşmazlıklar karşısında vekillik görevi üstlenilmektedir.

Marka, patent, faydalı model ve tasarım haklarına tecavüz davaları Marka ve tasarım tescil işlemleri Sınai haklara tecavüzden kaynaklı maddi tazminat, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları İnternet üzerinden gerçekleştirilen taklit marka veya tasarımların satışının engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması, erişimin engellenmesi davalarına ilişkin konularda detaylı hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ağaoğlu Avukatlık, fikri mülkiyet alanında, marka, telif hakkı, tasarım, alan adları ve haksız rekabete ilişkin çekişmeli veya anlaşmalı konularda müvekkillerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Uyuşmazlık çözümü ve dava takibi alanında geniş çaplı deneyim sahibi olup, fikrî mülkiyet stratejileri, hukukî ihtilaflar, lisans sözleşmeleri konusunda disiplinli ve özverili çalışma prensibiyle hizmet vermektedir.