İş Hukuku

İŞ HUKUKU;
İş Hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı. İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenir. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülen hukuk dalıdır. Türkan Hukuk& Danışmanlık özellikle işyerlerinde yaşanan mobbing sebebiyle zorunlu arabuluculuk aşaması da dahil olmak üzere iş mahkemesinde bulunan dosyalarda birçok başarıya imza atmıştır. Ek olarak müvekkil şirketlerin bünyesinde daha önceden çalışılması münasebetiyle başlatılan mesnetsiz davaların reddedilmesine ilişkin karar verilmesine dair çeşitli çalışmalar yürütmektedir.
İş Hukuku, arabuluculuk mevzuatı işçi alacakları hesaplama iş hukuk arabuluculuk davet mektubu iş hukuku arabuluculuk son tutanağı gibi durumlar İş Hukukunun kapsadığı durumlarda yer almaktadır ve kullanılmaktadır. İşveren ve işçi arasında bulunan uyuşmazlıklarla alakalı öncelikli olarak zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulması gerekmektedir. Dolayısıyla zorunlu arabuluculuk kanun yoluna başvuru yapılmadan iş mahkemesine başvurulması ihtimalinden usulden reddi şeklinde hüküm kurulması kaçınılmaz olacaktır. Sosyal Güvenlik Hukuku ile arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku, Özetlemek gerekirse işveren, çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu ilişkilerinin hukuki bir zeminde yürütülmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu, işe alım ve devamı süreçlerinin sağlanması ve kontrolü amacıyla mevzuatı dönemin ihtiyaçlarına göre yenilemekte ve değiştirmektedir. Sosyal Güvenlik Hukuku, gelişmeye çok açık ve yeniliklerin sık meydana geldiği bir alan olduğundan gerek Sosyal Güvenlik Kurumu, gerekse kanun koyucu mevzuatta sıklıkla değişiklik yapma yoluna gidilen hukuk dalıdır.