Sigorta Hukuku

SİGORTA HUKUKU;

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır.

Sigorta Hukukunun kapsadığı konu ve alanlarla ile ilgili örnek verilmesi gerekirse; yaralamalı trafik kazası sigorta ölümlü trafik kazası manevi tazminatları yaralanmalı trafik kazalarında manevi tazminat miktarı poliçelerde bulunan durumlar vuku bulduğu takdirde taahhüt edilen edimlerin kazanılmasına ilişkin hukuki ve idari işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi konuları kapsadığı söylenebilir.