Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku, Özetlemek gerekirse işveren, çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu ilişkilerinin hukuki bir zeminde yürütülmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu, işe alım ve devamı süreçlerinin sağlanması ve kontrolü amacıyla mevzuatı dönemin ihtiyaçlarına göre yenilemekte ve değiştirmektedir. Sosyal Güvenlik Hukuku, gelişmeye çok açık ve yeniliklerin sık meydana geldiği bir alan olduğundan gerek Sosyal Güvenlik Kurumu, gerekse kanun koyucu mevzuatta sıklıkla değişiklik yapma yoluna gidilen hukuk dalıdır.