HAKKIMIZDA

Ağaoğlu Avukatlık Bürosu`nun Hizmetleri
Büromuz hukuk müşavirliği, avukatlık hizmetleri konusunda, Müvekkillerine hem büro dahilinde hem de müvekkillerimizin istekleri doğrultusunda, onların belirledikleri diğer mekanlarda hizmet verebilmektedir.Bu hizmet bağlamında şu ürünler hazırlanmaktadır:
Hukuksal Analiz
Hukuksal Yaklaşım ve Çözüm Önerileri
Hukuksal Akış Diyagramı
Muhtemel Sonuç Analizi
Raporlama

Kurucu Av. Abdullah Fuat AĞAOĞLU

AĞAOĞLU AVUKATLIK

Bizi Tanıyın

Av. Abdullah Fuat AĞAOĞLU 2019 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 2020 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı. Aynı zamanda Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Meslek hayatına Ağaoğlu Avukatlık Bürosunun kurucu avukatı olarak devam etmektedir. Üniversite yıllarında katıldığı birçok eğitim semineri ve konferanslardan aldığı sertifikalar bulunmakta olup halen eğitimlere devam etmektedir

Kurucusu bulunduğu Ağaoğlu Avukatlık Bürosu; birçok şirkete hukuki danışmanlık yaptığı gibi fiili avukatlık hizmeti de vermektedir. Birçok ulusal ve kurumsal büyük şirketlerin ve bankaların alacaklarının tahsili için icra takip dosyalarında da vekillik yapmaktadır.

Kurucu Av. Mehmet Şükrü TURANLI

AĞAOĞLU AVUKATLIK

Bizi Tanıyın

2002-2003 yılları arasında K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 2004-2005 yılları arasında Ankara barosunda staj eğitimini tamamlayarak 2006 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı. Meslek Hayatına Turanlı Avukatlık Bürosunun Kurucusu olarak başladı ve Ağaoğlu Avukatlık Bürosunun kurucu avukatı olarak devam etmektedir. 2006 Yılından bu zamana Ankara Barosuna Bağlı olarak avukatlık görevini ifa etmektedir. Birçok ulusal ve kurumsal büyük şirket ve bankanın alacaklarının tahsili için icra takip dosyalarında da vekillik yapmaktadır.

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz​:

Etkin ve başarılı sonuçlar alarak müvekkillerimizin hukuki haklarını korumak ve temsil etmek.

Misyonumuz:

Başarı, objektiflik, verimlilik ve hesap verebilirlik temel ilkelerimizdir.

300

Bakılan Dava

250

Kazanılan Dava

800

Dava Kazanma Hedefi

200

Müvekkil

– Sigorta Hukuku
– Bilişim Hak ve İhlalleri, Bilişim Suçları
– Şirketler Hukuku (kuruluş, birleşme, ayrılma, şirketlerin faaliyetleri ve organları, yabancı sermaye nedeniyle doğan sorunlar.)
– Ulusal ve Uluslararası Tahkim
– Ceza Hukuku ve Uygulaması
– Miras Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
– Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması
– Rekabetin Korunması ve Haksız Rekabete İlişkin Davalar
– İcra-İflas Konkordato
– Kredi Sözleşmelerinde Doğan Uyuşmazlıklar
– Teminat Hukuku (ipotek,taşınır ve alacak rehni, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, vs. …)
– Kamulaştırma Hukuku ve Taşınmazlara ilişkin davalar
– Ticaret Hukukuna İlişkin İhtilaflar
– İdare Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
– Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin İhtilaflar
– İş Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar, İş Akitlerinin Hazırlanması
– Vergi Hukuku ve Uygulaması